Øvrige forpliktelser for aktive spillere

Øvrige forpliktelser for aktive spillere (betalt treningsavgift):

  • Klubblotteri i november/desember hvor alle medlemmer skal selge for 500 kr. i lodd. Dette er gjort for å holde treningsavgiften nede.
  • Junioravdelingen har ansvar for drift av Kastellet fra 18-23.00 mandag til fredag. Enkelte av kveldene er kortere på grunn av egne lag som trener. Normalt får foreldrene til hver spiller ansvaret for å sitte vakt to kvelder i halvåret.
  • Senioravdelingen har ansvar for drift av Nydalen Idrettshall, hvor vaktholdet blir fordelt på lagene.
  • Alle må også regne med litt funksjonæroppgaer i forbindelse med elitekamper.
Powered by Moblie Video for WordPress + membership script