Betaling av medlemsavgift, treningsavgift og lisens

MEDLEMSAVGIFT, TRENINGSAVGIFT  OG LISENS 2017-2018

volley-icon

MEDLEMSAVGIFT

 • Alle medlemmer i klubben skal betale medlemsavgift.
 • Medlemskapet betales hvert år, det vil si i januar (eller når vedkommende starter i klubben) og varer ut året.
 • Prisoversikten finner du lengre ned på siden.
 • Betaling: faktura kommer på mail på begynnelsen av året.

volley-icon

TRENINGSAVGIFT

 • Alle aktive spillere i klubben skal betale treningsavgift.
 • Treningsavgift er en avgift for treninger basert på antall treninger de ulike lagene har og utgifter klubben har på lagene.
 • Treningsavgiften betales hver sesong, det vil si i august/september (eller når vedkommende starter i klubben) og den gjelder til 1. april 2018.
 • Prisoversikten finner du lengre ned på siden.
 • Betaling: faktura kommer på mail på begynnelsen av sesongen. Du kan også betale avgiften via Min idrett.
 • Alle aktive spillere med betalt treningsavgift plikter seg å gjennomføre klubbens forpliktelser.

 

 LAG  Medlemsavgift 2017  Treningsavgift 2017-2018  Totalt
DAMER ELITE  420  3400  3820
 2. DIVISJON 420 1800 2220
 3.og 4. DIVISJON  420  1600  2020
JUNIORLAG (U19, U17, U15) 420 2800* 3220
 JUNIORLAG – Utviklingsgruppe  – 1000* 1000
MINIVOLLEY U13 420 2500* 2920
MINIVOLLEY U11 420 2500* 2920
 MINIVOLLEY U9 420 1050*  1470

* Treningsavgiften på juniorlag inkluderer spillerlisens til Norges Volleyballforbund (635 kroner) og laglisens for minivolleylag. Seniorspillere må betale spillerlisens selv.

volley-icon

LISENS

 • Alle aktive spillere i klubben skal betale lisens.
 • Alle som deltar i konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber må betale lisens.
 • Lisensen betales hver sesong, det vil si i august/september (eller når vedkommende starter i klubben).
 • Betal lisensen.

 

 SLIK MELDER DU DEG INN I OSLO VOLLEY – STEG FOR STEG

 

Powered by Moblie Video for WordPress + membership script