Styret og utvalget

STYRET

Styret for 2017-2018

Leder Nils H. Harnes
Nestleder Jan Tobiassen
Styremedlem Adrianna Dyjak
Styremedlem Tore Nygaardsmoen
Styremedlem Lars Jacob Bøe
Styremedlem Mats Endre Kaldvansvik
Vara Marianne Lunde

Møteplan:

  • Onsdag 16.august kl 18-21 på Kastellet skole
  • Tirsdag 17.oktober kl 18-20 på Kastellet skole
  • Onsdag 14.november kl 18-20 på Kastellet skole
  • Tirsdag 5.desember kl 18-20 på Kastellet skole
  • Onsdag 17.januar kl 18-20 på Nydalen skole
  • Tirsdag 6.februar kl 18-20 på Kastellet skole
  • Onsdag 7.mars kl 18-20 på Nydalen skole
  • Tirsdag 3.april kl 18-20 på Kastellet skole
  • Onsdag 2.mai kl 18-20 på Nydalen skole
  • Tirsdag 5.juni kl 18-20 på Kastellet skole

Kontaktinformasjon:

styret@oslovolley.org (går til alle styremedlemmer)

 

UTVALGET

Klubbutvalget junior:

Utvalgsleder Tore Nygaardsmoen tore.nygaardsmoen@coop.no
Medlemmer Samtlige lagledere/oppmenn på juniorsiden, eventuelt annen representant for juniorlagene

 

Klubbutvalget senior:

Utvalgsleder TBC
Medlemmer Samtlige lagledere/oppmenn på seniorsiden, eventuelt annen representant for seniorlagene

 

Sportslig utvalg:

Utvalgsleder TBC
Medlem TBC
Medlem  TBC

 

 

ORGANISASJONKART

mind mapping software
Powered by Moblie Video for WordPress + membership script