Styret og utvalget

STYRET

Styret for 2019/2020:

Leder: Nils H. Harnes

Nestleder: Anne Maria Eklöf-Flugstad

Styremedlem: Anne-Line Raastad

Styremedlem: Lars Jacob Bøe

Styremedlem: Kristine Lundeby

Styremedlem: Tore Nygaardsmoen

Varamedlem: Marianne Lunde

Varamedlem: Jan Tobiassen

Varamedlem: Erik Tveitstøl

Kontaktinformasjon: styret@oslovolley.org

UTVALG

Klubbutvalget for juniorlag:

Utvalgsleder: Anne-Line Raastad, anne-line@raastad.no

Medlemmer: Samtlige lagledere/oppmenn på juniorsiden, eventuelt annen representant for juniorlagene

Klubbutvalget for seniorlag:

Utvalgsleder: Adrianna Dyjak, slusarczyk.adrianna@gmail.com

Medlemmer: Samtlige lagledere/oppmenn på seniorsiden, eventuelt annen representant for seniorlagene

Sportslig utvalg:

Utvalgsleder: Ole Lundeby, olundeby@online.no

ORGANISASJONKART

mind mapping software

LENKE TIL ÅRSHJUL

Powered by Moblie Video for WordPress + membership script